Algemene Voorwaarden

Offerte

Bij Echt Helena krijg je een vrijblijvende offerte op maat, zonder onnodige kosten.

De aanbiedingen, en duur van de uitvoering van de opdracht en enige daaraan verbonden offertes, werkzaamheden of kostenschattingen, is gebaseerd op de informatie zoals verstrekt door de opdrachtgever.

Voor een opdracht wordt minimaal 4 uur gerekend, daarna geldt een vast tarief voor meer-uren.

De prijzen vermeld zijn in euro’s, ex BTW.

Er geldt een aanvaardingstermijn van 30 dagen, daarna vervalt de offerte.

De prijsopgave op de offerte is zonder parkeerkosten, tenzij anders vermeld.

Pas na ondertekening van de offerte, of overeenkomst, door beide partijen,  is de offerte/overeenkomst bindend.

Betaling/facturering

Van Echt Helena ontvangt de opdrachtgever, na het uitvoeren van de opdracht, een factuur met het afgesproken bedrag.

 Mochten er extra kosten zijn wordt dit van te voren, of tijdens de opdracht besproken met de opdrachtgever of contactpersoon, en wordt in overleg het factuurbedrag aangepast. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan.

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na facturering, ovv factuurnummer.

Uitvoering van de opdracht

De termijn, binnen welke de opdracht moet zijn uitgevoerd, kan redelijkerwijs  door opdrachtgever worden verlengd, uit eigen beweging, of op verzoek van Echt Helena. De bijkomende kosten van de meer-uren worden dan verrekend op de factuur.

Annulering van de opdracht

Indien de offerte is ondertekend, maar de opdracht toch niet doorgaat door redenen van de opdrachtgever, kan de opdrachtgever gebruik maken van de mogelijkheid om te annuleren.

Dit dient te allen tijden schriftelijk te gebeuren.

In geval van annulering rekent Echt Helena een tarief van 35% van het afgesproken bedrag op de offerte.